Ngày thương binh liệt sỹ – Tài Nguyên Green cùng sự biết ơn!

“Lúc lên đường con hứa với mẹ cha       Nước thống nhất con về xây tổ ấm”      “Mẹ cha chờ nay tóc bạc, răng long Con mãi miết chỗ trạm dừng, ngọn suối?” Dưới chân ta là máu thịt của cha ông, trên lưng ta là trách nhiệm phát triển đất …

Ngày thương binh liệt sỹ – Tài Nguyên Green cùng sự biết ơn! Xem thêm »