Tài Nguyên Green – Hưởng ứng ngày Trái Đất năm 2023 (Invest in Our Planet)

Ngày Trái Đất là gì? Ngày Trái Đất là một sự kiện toàn cầu được tổ chức vào ngày 22/4 hằng năm để tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường toàn cầu và khuyến khích mọi người hành động để bảo vệ môi trường. Mỗi năm, ngày Trái Đất có một chủ …

Tài Nguyên Green – Hưởng ứng ngày Trái Đất năm 2023 (Invest in Our Planet) Xem thêm »