Tài Nguyên Green

Ưu đãi hợp tác

Thành viên 360 ngày

-Được hưởng các quyền lợi cao nhất về truyền thông trong suốt các sự kiện của Tài Nguyên Green ( Logo và tên đơn vị xuất hiện ở các vị trí trang trọng nhất nhất trong các ấn phẩm truyền thông)

-Trở thành nhà tài trợ chính trong các buổi truyền thông của Tài Nguyên GREEN.

-Được xướng tên trang trọng, được giới thiệu đại biểu và được phát biểu trong các buổi lể khai mạc.

-Tặng gói quyền lợi truyền thông của nhà tài trợ chính trong 03 sự kiện đối với hợp đồng có giá trị 500 triệu.

Thành viên 180 ngày

-Được hưởng các quyền lợi cao nhất về truyền thông trong suốt các sự kiện của Tài Nguyên Green ( Logo và tên đơn vị xuất hiện ở các vị trí trang trọng nhất nhất trong các ấn phẩm truyền thông)

-Trở thành nhà tài trợ chính trong các buổi truyền thông của Tài Nguyên GREEN.

-Được xướng tên trang trọng, được giới thiệu đại biểu và được phát biểu trong các buổi lể khai mạc.

-Tặng gói quyền lợi truyền thông của nhà tài trợ chính trong 02 sự kiện đối với hợp đồng có giá trị 400 triệu.

Thành viên 180 ngày

-Được hưởng các quyền lợi về truyền thông trong suốt các sự kiện của Tài Nguyên Green ( Logo và tên đơn vị xuất hiện ở các vị trí trang trọng nhất nhất trong các ấn phẩm truyền thông)

-Trở thành nhà tài trợ đồng hành trong các buổi truyền thông của Tài Nguyên GREEN.

-Được xướng tên trang trọng, được giới thiệu đại biểu và được phát biểu trong các buổi lể khai mạc.

-Tặng gói quyền lợi truyền thông của nhà tài trợ chính trong 01 sự kiện đối với hợp đồng có giá trị 200 triệu.

Vì sao nên hợp tác với chúng tôi

– Đến với GREEN bạn sẽ nhận được:
– Miễn phí tư vấn, lên kế hoạch tổng thể cho chiến dịch quảng cáo ngoài trời của doanh nghiệp.
– Chọn những địa điểm tương thích, phù hợp nhất với nhòm hàng của doanh nghiệp đang kinh doanh.
– Xử lý các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan đến quảng cáo theo quy định Pháp luật.
– Miễn phí gói thiết kế, in ấn.
– Bảo hành, bảo dưỡng, vệ sinh không gian quảng cáo liên tục nhằm đạt hiệu quả tối ưu chất lượng quảng cáo cho thông điệp.
– Tặng kèm nhiều ưu đãi, chiết khấu cho doanh nghiệp.

Scroll to Top