Tài Nguyên Green

Tài Nguyên Green – Dự án phân loại rác tại nguồn cùng trường tiểu học Lê Văn Tám.

Ngày 06/3/2022 Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài Nguyên GREEN với sự lãnh đạo của CEO Bà Bạch Oanh Hà đã được sự hợp tác cùng với ban giám hiệu nhà Trường tiểu học Lê Văn Tám để trao tặng các trạm phân loại rác có hộp đèn quảng cáo Light Box Trash Can …

Tài Nguyên Green – Dự án phân loại rác tại nguồn cùng trường tiểu học Lê Văn Tám. Xem thêm »

Scroll to Top