Tiếp tục “Hành Trình Xanh” – Vẽ tiếp “Hành Tinh Xanh”

GREEN CÙNG PHƯỜNG 12, QUẬN 5 VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN XANH CÙNG NGƯỜI DÂN 👉 Sáng ngày 19/9/2023 Ủy ban nhân dân phường 12 phối hợp Công ty TNHH Một thành viên GREEN tổ chức buổi truyền thông phân loại chất thải rác tại nguồn và rác tái chế – Trao quà yêu thương. Như …

Tiếp tục “Hành Trình Xanh” – Vẽ tiếp “Hành Tinh Xanh” Xem thêm »